Privatnost

POLITIKA PRIVATNOSTI

Poštovani,

Mozgaonica d.o.o., Zagreb, Ribnjak 2, MBS 081044610, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, OIB 68847709158, kao voditelj obrade podataka pripremilo je za Vas ovu Politiku privatnosti u namjeri da Vas informiramo o postupku obrade i zaštite Vaših osobnih podataka.

Voditelj obrade brine o zaštiti osobnih podataka prikupljenih u skladu s temeljnim načelima zaštite podataka, prvenstveno djelujući u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i vijeća 2016/679 od 27.04.2016., (Opća uredba o zaštiti podataka ), propisima Republike Hrvatske te odredbama navedenim u ovoj Politici privatnosti.

Koji osobni podaci se prikupljaju

Sve naše aktivnosti temelje se na strogo etičkim načelima i zakonskim zahtjevima, a mi se zalažemo za zaštitu privatnosti svih naših klijenata i korisnika naših web stranica.

Obvezujemo se poštivati anonimnost i privatnost korisnika ovih internetskih stranica sve dok se one koriste u okviru dozvoljenih uvjeta korištenja.

Ne prikupljamo nikakve osjetljive podatke o Vama.

Podatke koje prikupljamo spadaju u dvije kategorije: podaci prikupljeni na automatizirani način i podaci koje nam Vi pružate.

Podaci prikupljeni na automatizirani način

Različite tehnologije mogu se koristiti na našim web stranicama u svrhu poboljšanja učinkovitosti i sigurnosti.

Takve tehnologije mogu dovesti do automatskog prikupljanja osobnih podataka od strane nas ili trećih strana. Primjeri takvih tehnologija su kolačići, web analiza.

Naša web stranica koristi kolačiće da biste saznali više pročitajte našu Politiku kolačića .

Poveznice

Ova Internet stranica sadrži poveznice na druge Internet stranice ( npr. Facebook, Instagram). Sukladno tome upozoravamo i molimo korisnike da uzmu u obzir kako Voditelj obrade ne može biti odgovoran za poštivanje privatnosti na spomenutim Internet stranicama. Stoga korisnike potičemo na čitanje Izjave privatnosti svake Internet stranice kojoj pristupaju.

Podaci koje nam Vi pružate

Osim podataka prikupljenih automatiziranim sredstvima obrađujemo i podatke koje ste nam Vi pružili:

 • osobne podatke kao što su ime, prezime, telefonski broj, adresa elektronske pošte kao i drugi podaci koje nam dostavljate putem e-maila ili telefona kako bi nam postavili upit, rezervirali termin posjeta, rezervirali proslavu rođendana, organizirali event ili teambuilding, kupili ili unajmili igru ili eksponat, sudjelovali na edukacijama i radionicama te dali pohvalu ili izjavili prigovor na naše proizvode i/ili usluge,
 • Vaše objave na našem Facebook ili Instagram profilu,
 • podatke o transakcijama

Tako sakupljeni podaci neće se učiniti dostupnima niti će se obrađivati u drugu svrhu različitu od svrhe za koju su prikupljeni bez izričitog pristanka korisnika.

Svrha u koju prikupljamo podatke

 • radi pružanja usluga u okviru obavljanja registrirane djelatnosti
 • odgovora na Vaš upit i pružanja informacija o uslugama
 • rezervacije termina grupnih posjeta
 • rezervacije proslave rođendana
 • rezervacije evenata
 • prodaje ili najma igara ili eksponata
 • održavanje edukacija i radionica
 • izdavanja računa

Zakonitost obrade

Obrada osobnih podataka je zakonita jer je utemeljena na ispunjavanju zakonom propisanih obveza, legitimnom interesu te privoli.

U pravilu, podatke prikupljamo od Vas neposredno na način da nam iste ustupate dobrovoljno kroz korespondenciju ( upiti, rezervacije termina, pohvale, prigovori na proizvode i /ili usluge).

Kod prikupljanja osobnih podataka za potrebe izdavanja računa za pružene usluge obrada osobnih podataka utemeljena je na Zakonu.

Otkrivanje Vaših osobnih podataka

Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni te ih koristimo isključivo za prethodno navedene svrhe.

Vaše osobne podatke možemo dijeliti onoliko koliko je potrebno da bi bili u skladu s našim pravnim obvezama te zakonima i propisima koji se odnose na nas.

Prikupljeni podaci se ne dostavljaju drugim primateljima niti se izvoze izvan Europske unije

Vaša prava

 • pravo na zahtjev za pristup vašim osobnim podacima
 • pravo na izmjenu i / ili brisanje Vaših osobnih podataka
 • pravo na ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka
 • pravo na prijenos podataka

Možete zatražiti, pristup, izmjenu, ispravak, ograničavanje obrade, prijenos ili brisanje Vaših osobnih podataka kontaktirajući nas putem elektroničke pošte: info@mozgaonica.hr ili pismenim zahtjevom na adresu Ribnjak 2, Zagreb.

Čuvanje i sigurnost podataka

Voditelj obrade prepoznaje važnost zaštite podataka, te kontinuirano kontrolira i potiče unaprjeđenja tehničkih, profesionalnih i organizacijskih sigurnosnih mjera i procedura.

Osobni podaci kojem nam Vi dobrovoljno dostavljate putem e-maila ili telefona kako bi nam postavili upit, dali pohvalu, rezervirali termin posjeta ili izjavili prigovor na naše proizvode i/ili usluge prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu za koju ste nam ih dostavili. Za svaku daljnju obradu od Vas ćemo zatražiti izričiti pristanak.

Pojedini osobni podaci čuvaju se onoliko koliko to Zakon nalaže te za vrijeme dok traje poslovna suradnja ili do opoziva privole.

Nadzorno tijelo

Nadzorno tijelo za zaštitu osobnih podataka:

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb

Tel. 00385 (0)1 4609-000
Fax. 00385 (0)1 4609-099
E-mail: azop@azop.hr
Web: www.azop.hr

Voditelj obrade surađuje sa nadzornim tijelom u slučaju povrede osobnih podataka o čemu ga je dužan izvijestiti najkasnije u roku od 72 sata od saznanja za povredu. Ako je izvjesno da će povreda prouzročiti visoki rizik za pojedinca, voditelj obrade dužan je nadležno tijelo o tome obavijestiti bez odgađanja. Ako je vjerojatno da će neka vrsta obrade prouzročiti visoki rizik za prava i slobode pojedinaca, voditelj obrade dužan je provesti procjenu učinka predviđenih postupaka na zaštitu osobnih podataka. Jedna procjena primjenjiva je na više sličnih postupaka obrade.

Izmjena ove politike

Voditelj obrade obvezuje se pridržavati temeljnih načela privatnosti i zaštite podataka, iz kojeg razloga redovito pregledava Politiku privatnosti kako bi podatke pratili i uskladili s načelima privatnosti i zaštitom podataka.  Ova politika privatnosti može se s vremena na vrijeme mijenjati kako bi zadržala korak s novim razvojem i prilikama koje se odnose na internet i kako bi bila u skladu sa važećim zakonima.  Sve promjene u Politici privatnosti u budućnosti biti će objavljene na ovoj stranici.

Uvjeti
korištenja

Izuzetno nam je drago što ste pristupili službenim stranicama MOZGAONICE. Pristupom i pregledom ovih internetskih stranica obvezujete se prihvatiti pravila i uvjete korištenja istih. Pristupom i pregledom ovih internetskih stranica to činite na vlastitu odgovornost. MOZGAONICA ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve posljedice nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja istih.
Sadržaj ovih internetskih stranica priređen je uz svu pažnju i u dobroj vjeri, a isključivi cilj im je pružanje informativnih sadržaja i služe isključivo u svrhu informiranja. MOZGAONICA ne jamči potpunost i pravodobnost svih informacija sadržanih na ovim ovim stranicama, a jednako tako ne jamči potpunost i pravodobnost sadržaja internetskih stranica na koje ove internetske stranice upućuju.
MOZGAONICA zadržava sva prava da prema vlastitom sudu, u svakom trenutku, kao i bez prethodne obavijesti nadopuni, izmijeni ili ukloni bilo koji od sadržaja ovih internetskih stranica. MOZGAONICA zadržava sva prava da prema vlastitom sudu, u svakom trenutku, kao i bez prethodne obavijesti promijeni uvjete pristupu i korištenju ovih internetskih stranica.
Svi sadržaji osim službenih oznaka MOZGAONICA smiju se kopirati samo za osobnu uporabu i nekomercijalne svrhe, a uz poštivanje svih autorskih prava. Za svako objavljivanje, prenošenje, javno prikazivanje ovih internetskih stranica u druge svrhe, osim dozvoljenih, potrebno je zatražiti pismeno dopuštenje MOZGAONICA kao i drugih vlasnika autorskih prava. Izričito se zabranjuje svako drugo kopiranje, te mijenjanje dijelova sadržaja, kao i korištenje ovih internetskih stranica za druge svrhe osim dozvoljenih. Izričito se zabranjuje neovlašteni pokušaj izmjene podataka, zaobilaženje i zanemarivanje sigurnosnih postavki, kao i korištenje ovih internetskih stranica suprotno njihovoj namjeni. Autorska prava na izgled i dizajn zadržava tvrtka – izvođač ovih internetskih stranica.