Metoda PDT:
Play ⇒ Discover ⇒ Transfer

Tijekom edukativnog sata naši su mentori maksimalno usredotočeni na ponašanje djeteta tijekom igre. Upravo na temelju ponašanja procjenjuju se djetetove sposobnosti, osobine ličnosti, motivi, interesi i socijalne vještine.

Edukativni sat se odvija u 3 faze:

PLAY – Igraj se!

Prvi i glavni dio edukacijskog sata posvećen je igri. Djeca se igraju drvenim mozgalicama i mnogim drugim igrama. Pod budnim okom mentora, tijekom cijele igre analizira se sama igra i njeni dijelovi. Savladavaju se pravila određene igre te pokušava pronaći rješenje.

DISCOVER – Spoznaj i raspravi!

Po završetku igre, mentor i grupa započinju s raspravom; na koje se sve načine moglo doći do rješenja, koje su moguće strategije, koje su prednosti i nedostaci pojedine strategije… U ovom segmentu fokus je na djeci, a mentor prati reakcije, misli i emocije koje su se pojavile kod djece tijekom igre. Uloga je mentora postavljanje pravih pitanja koja će djeca razumjeti i koja će ih potaknuti na razmišljanje. Kroz dječje odgovore mentor dobiva informacije o razini njihovog kognitivnog, socio-emocionalnog i moralnog razvoja te o njihovim interesima i eventualnim nedoumicama. Na temelju prikupljenih podataka planiraju se naredni satovi kako bi bili prilagođeni individualnim potrebama i sposobnostima djece.

TRANSFER – Primijeni!

Sve ono što su djeca naučila tijekom igranja i rasprave potrebno je primijeniti u svakodnevnom životu i povezati s različitim znanstvenim disciplinama – poviješću, zemljopisom, matematikom itd. Na taj način djeca uče kako pravilno učiti – dobrom organizacijom i povezivanjem novih informacija sa starima.
Primjerice, ako dijete ne želi pokušati riješiti problem ili uopće ne želi započeti s igranjem, a takav se obrazac ponašanja učestalo ponavlja, mogući je uzrok nisko samopoštovanje. Zbog straha od neuspjeha dijete ne želi niti probati riješiti problem jer ako ne proba, ne može ni pogriješiti. U tom slučaju mentor će dijete dodatno poticati i ohrabrivati te zadavati zadatke u kojima će dijete steći iskustvo uspjeha kako bi kasnije prešlo na zahtjevnije izazove.