Ciljevi programa

Ako imaš cilj, naći ćeš i put!

Postavili smo 15 osnovnih ciljeva koje je potrebno ostvariti kako bismo kroz program kod djece razvili kognitivne i socijalne vještine.

Igra kao i život ima svoja pravila. Oboje zahtijevaju ulaganje truda i energije za rješavanje problema, a neizvjesnost od uspjeha ili gubitka uvijek postoji. Kroz igru djecu učimo zašto je važno poštivanje pravila usmjeravajući se na proces, a ne na ishode. Djecu se kroz grupne aktivnosti potiče na suradnju i empatiju te se ističe važnost upornosti i pozitivnog razmišljanja za uspjeh pojedinca.
Kroz rješavanje mozgalica djecu se potiče da analiziraju svaki problem, procjene vlastite vještine rješavanja problema, prepoznaju mjesta za osobni napredak i rade na njemu. U Mozgaonici vrijedi pravilo “Podrazumijevanje = nerazumijevanje”, zato sve zaključke i informacije kritički analiziramo uvijek uzimajući u obzir kontekst.
Dječji um vrlo je fleksibilan i ima neograničene mogućnosti i potencijal. Kroz igru preispitujemo okvire unutar kojih često razmišljamo. U Mozgaonici potičemo djecu da razmišljaju izvan okvira i promatraju poznate stvari iz potpuno novog kuta bez straha od pogrešaka. Za to je nužna opuštena, poticajna atmosfera gdje se drugačije mišljenje ne tretira kao pogreška, a pogreške se ne gledaju kao neuspjeh, već kao korak na putu do uspjeha: „Nisam  pogriješio, samo sam pronašao 10.000 načina koji ne funkcioniraju.“ (Thomas Edison)
Vizualno i prostorno planiranje esencijalne su vještine za svako buduće zanimanje: od navigacije i popravaka kućanskih aparata pa do sporta i likovne umjetnosti. Omogućuju nam da shvatimo i zapamtimo prostorne odnose. Pri tome su ključne 3 vještine: prostorna percepcija, mentalne rotacije i prostorna vizualizacija. Upravo ovi elementi razvijaju se kroz Dilemma didaktičke igre i Think&Solve edukacijski program.
Kroz igru djeca vježbaju računanje te usvajaju osnovne geometrijske koncepte. Većina naših didaktičkih igara se temelji na matematici i djeca primjenjuju matematička znanja kako bi došla do rješenja igara.
Podizanje svijesti o suradnji i natjecanju pomaže djeci da bolje funkcioniraju u grupi, a kasnije i u društvu. Društvene igre omogućuju djeci iskustvo vodstva, ali i timskog rada dok se grupe međusobno natječu. Djeca kroz rad u grupama uče kako svatko od nas ima različite osobine i vještine. Upravo zbog toga zajedničkim snagama možemo napraviti više i kvalitetnije nego pojedinačno.
Suvremena tehnologija mijenja današnje načine komunikacije. Budući da djeca provode sve više vremena ispred računala, svaki trenutak koji provode u igri s prijateljima postaje ključan za razvoj komunikacijskih vještina i rješavanje međusobnih sukoba. Kroz igre koje uključuju izravnu komunikaciju licem-u-lice i analiziraju zadane socijalne probleme ili dileme, djeca razvijaju svoje socijalne vještine.
Znanje koje smo stekli rješavanjem konkretnih problema pamtimo bolje i duže od onog koje smo stekli čitanjem ili promatranjem tuđeg iskustva. Rješavajući problem ulažemo mnogo više truda: moramo ga prvo prepoznati, analizirati, pronaći moguća rješenja i na kraju odabrati ono koje smatramo ispravnim. Svaka naša igra sastoji se od niza problema, a osjećaj zadovoljstva na kraju igre najbolja je motivacija djetetu da istražuje i uči dalje.
Kako bi riješila pred njih postavljen zadatak, djeca će razvijati vještine prepoznavanja i osmišljavanja strategija i taktika. Da bi ostvarili cilj, naučit će raščlaniti put na mnoštvo manjih ciljeva te će planirano, korak po korak, doći do rješenja.
Suvremenim svijetom često dominira natjecateljska atmosfera. U takvim se uvjetima češće razvija strah od neuspjeha. U Mozgaonici radimo na konstantnom ohrabrivanju djece, omogućujemo im doživljaj uspjeha i podučavamo ih tehnikama emocionalne kontrole, jer su  samopoštovanje i samokontrola ključni faktori za uspjeh. Istovremeno, redovitim rješavanjem mozgalica prirodno dolazi do povećanja koncentracije.
Znamo da je osobni interes najjači motivator za učenje i usvajanje znanja. Kroz igre na zabavan način pred djecu postavljamo širok spektar znanja i pružamo priliku da upoznaju i nauče više o temama koje ih zanimaju – umjetnost, glazba, fizika, psihologija…
Kako su naše igre sastavljene od različitih oblika i veličina te uključuju manipulaciju drvenim predmetima i figurama,  djeca konstantno rade na poboljšanju motoričkih vještina.
Često se u rješavanju problema suočavamo s više mogućih rješenja, što donošenje ispravne odluke čini znatno težim. Naši mentori svako će dijete provesti kroz 7 osnovnih koraka koji će im pomoći da donošenje odluka postane njihova vještina. Također će se učiti o utjecaju emocije i stavova na logičko zaključivanje i donošenje odluka.
Dobro znamo da je znatiželja jedan od glavnih motivatora za razvoj kreativnosti – zato je i potičemo. Jeste li se ikad zapitali zašto je raspored slova na tipkovnici baš takav? Ili zašto domino ima točno 28 dijelova, a ne primjerice 20 ili 30? Ništa ne treba uzimati zdravo za gotovo… treba samo istraživati.
Razmišljanje unatrag ključna je vještina za donošenje odluka jer nam omogućuje da sagledamo svoje jake i slabe strane, kritički analiziramo vlastite postupke, a dobivene zaključke koristimo kako bismo ubuduće uspješnije rješavali probleme.